NOVÉNA ZA DOBRÉHO PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

AUTOREM PŘEDLOHY MODLITBY JE MONS. PROF. PETR PIŤHA

_____________________________________________________

 

Kostel Navštívení Panny Marie na Boušíně

Neděle, 25.září 2022, 17:00

 

Varhanní koncert

 

Program :

Johann Sebastian Bach –In dir ist Freude

Heinrich Isaac – Mezi horou a hlubokým údolím

Jan Pieterszoon Sweelinck – Fantasia Chromatica

Johann Sebastian Bach – Liebster Jesu, wir sind hier

Josef Ferdinand Nobert Seger – Preludium a fuga D dur

Johann Sebastian Bach – Wer nur den lieben Gott lässt walten

Francois Couperin – Offertoire

Martin Matyska – Bretaňská toccata

 

 

Účinkuje

Martin Matyska

 

Vstupné dobrovolné

Informace tel.: +420 603 997 353 nebo na

e-mailu: farnostbousin@gmail.com

ª

www.farnostbousin.cz

Výtěžek z koncertu bude použit na veřejnou sbírku schválenou Krajským úřadem

Královehradeckého kraje, jejímž účelem jsou vnější a vnitřní opravy a úpravy

 

kostela Navštívení Panny Marie na Boušíně

_____________________________________________________

Pomoc ukrajinským uprchlíkům

Vzadu v kostele sv. Jakuba v Červeném Kostelci je nová nástěnka, kde budou základní informace týkající se pomoci uprchlíkům. Budeme tam psát prosby a nabídky pomoci. Pro koho je jednodušší poslat lísteček přes internet, může využít formuláře:

Informaci z formuláře přepíšeme na lísteček, který dáme k ostatním na nástěnku v kostele. Kdo chce pomoci nebo potřebuje pomoc, vezme si lísteček a domluví se s daným kontaktem. 

Příklady pomoci: připravím oběd, upeču buchtu, ráda si nechám za úplatu umýt okna, vezmu dítě do obuvi a koupím mu boty, půjčím na víkend tři kola, vezmu rodinu a zaplatím sobotní nákup za 500 Kč a mnoho dalších věcí, které Vás napadnou…

Prosíme, kdo jste ve spojení s ukrajinskými rodinami, nebojte se požádat o pomoc. Ne všichni můžeme poskytnout přístřeší, ale určitě bude dost ochotných Vám pomoci. Děkujeme!

_________________________

Veřejná sbírka

dne 2.května 2022 byla za přítomnosti pracovníka OÚ Slatina nad Úpou otevřena pokladnička na veřejnou sbírku a ta obsahovala obnos 16.982,- Kč. Děkujeme všem dárcům.

_________________________

Výzva k modlitbě a postu za mírové řešení situace na Ukrajině

 
Sestry a bratři,
věříme v sílu společné modlitby, proto vás všechny vyzýváme, abychom se vzhledem
k závažnosti k celé situaci na Ukrajině společně s naléhavostí, ale i s důvěrou v Boží moc, modlili
takto:
 
Dobrý a milosrdný Bože,
Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ.
Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou.
Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině.
Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu
k vzájemné dohodě a usmíření.
Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí.
Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si
navzájem odpouštět.
 
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno Tvé.
Přijď království Tvé.
Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.
 
Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s Tebou;
požehnaná Ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží,
pros za nás hříšné
nyní i v hodinu smrti naší.
Amen.
 
Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás.
Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás.
Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás.
Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás.
Sv. Václave, patrone míru, oroduj za nás.
Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás.
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
 
Zároveň vyzýváme k tomu, abychom obvyklý páteční půst obětovali na tento úmysl, a to až do té
doby, než se situace uklidní.
 
Vaši čeští a moravští biskupové.
Praha, 14. února 2022

_____________________________________________________

SYNODA 2021 – 2023

Synoda probíhá na podnět papeže Františka po celém světě, na všech kontinentech, ve všech diecézích a farnostech (dle možností). Hlavní myšlenkou je se snahou pod vedením Ducha svatého, jít společně za církví synodální (společenství, spoluúčast, poslání, naslouchání…). Vyjádřit své názory a podněty, vedoucí k rozvoji církve.

Průběh synodálního procesu v ČR bude probíhat vytvořením skupinek ve farnosti a zapojením lidí mimo farnost. Jednotlivci budou vyjadřovat názory na téma, společná pro celý svět. Názory nasbírané v jednotlivých skupinkách, pod vedením moderátora, budou postupně bez cenzury poslány až do Říma k papeži Františkovi.

Cílem synody, a tedy této konzultace, není vyprodukovat dokumenty, nýbrž dát vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, přinést nové naděje, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějnému úsvitu, učit se jedni od druhých a vytvořit pozitivní náhled, který bude osvěcovat mysl, zahřívat srdce a rukám navrátí sílu.“ Přípravný dokument, 32

Kdo by se chtěl zapojit do synodálního procesu může psát na e-mail: synodack@seznam.cz

Modlitba za synodu:

Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý,

shromážděni ve tvém jménu.

Provázej nás ty sám,

vstup do našich srdcí

a vytvoř si v nich domov.

Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat,

uč nás, jak na ní vytrvat.

Jsme zde s přetěžkým břemenem svých slabostí a hříchů.

Nedopusť, abychom propadli zmatku,

nedopusť, aby nás nevědomost svedla na scestí,

nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy.

Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu,

abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně,

abychom nesešli z cesty pravdy

a neodchýlili se od toho, co je správné.

To vše žádáme od tebe,

jenž jsi při díle na každém místě a v každém čase,

a ve společenství s Otcem i Synem

na věky věků.

Amen.

 
Více informací o synodě naleznete zde. 
________________________________________________________

Veřejná sbírka

dne 20.ledna 2020 byla za přítomnosti pracovníka OÚ Slatina nad Úpou otevřena pokladnička na veřejnou sbírku a ta obsahovala obnos 10.890,- Kč. Děkujeme všem dárcům.

_________________________

 

Veřejná sbírka

dne 10.dubna 2019 byla za přítomnosti pracovníka OÚ Slatina nad Úpou otevřena pokladnička na veřejnou sbírku a ta obsahovala obnos 11.682,- Kč. Děkujeme všem dárcům.
________________________________________________________
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022-2023
Výuka náboženství ve školách je „nepovinný předmět“, žák se přihlásí tím, že přijde na první hodinu a bude zapsán vyučujícím.
Prosíme rodiče, aby dbali, popř.dohlédli na pravidelnou účast a včasný příchod svých dětí na hodinu náboženství.

 

Škola Václava Hejny

 

třídadenčas katechetazačátek
1. a 2. třídapondělí11:50 Mgr. Věra Hošková 12. 9.
3. třídastředa12:45 P. Josef Haman 14. 9.
4. a 5. třídapondělí12:45 Mgr. Markéta Házová 12. 9.
6.- 7. třída /lichý týden/pátek14:00 P. Josef Haman16. 9.
6.- 7. třída /sudý týden/pátek12:45 P. Josef Haman16. 9.
8.-9. třída /lichý týden/pátek12:45 P. Josef Haman16. 9.
8.-9. třída /sudý týden/pátek14:00 P. Josef Haman16. 9.

 

Škola Lhota

třídadenčas katechetazačátek
1. a 2. třídastředa11:35 Božena Špuláková7. 9.
3., 4. a 5. třídastředa12:25 Antonín Špulák7. 9.

 

Škola Horní Kostelec

 třída den čas katechetazačátek
1. , 2. a 3. třídaúterý11:45 Mgr. Otakar Regner, trvalý jáhen13. 9.
4. a 5. třídaúterý12:45 Mgr. Otakar Regner, trvalý jáhen13. 9.

Škola Olešnice

 třída den čas katechetazačátek
1. -5. třídaúterý14:10 Mgr. Otakar Regner, trvalý jáhen13. 9.

Středoškoláci mladší (nižší gymnázium a 8.A)

Středa na faře 16:30 (začátek 14. 9.),  Mgr. Marcela Frýbová 

Středoškoláci starší

Čtvrtek na faře 18:30 (začátek 15. 9.), P. Mgr. Miloslav Brhel

Speciální základní škola Augustina Bartoše

Středa 13:30, Mgr. Věra Hošková, od 14. 9. 

___________________________________________________

Volby do Pastorační rady Boušín

 Ustanovená na období : 01. března 2019 – 28. února 2023
Zástupci farnosti Boušín :
* Dorota Kozlová
* Marcel Dostál

_______________________________________________

Královéhradecká diecéze má nového generálního vikáře
Mons. Jan Vokálbiskup královéhradecký, jmenoval ve středu 12.12., s účinností ke dni slavnosti Matky Boží 1.1. 2019, novým generálním vikářem královéhradecké diecéze P. Mgr. Jana Paseku, současného biskupského vikáře pro pastoraci. Zároveň se P. Jan Paseka stane moderátorem diecézní kurie a dočasně ještě povede referát pro pastoraci.

Změny nastávají také na pozicích biskupských vikářů pro školství a pro diakonii.

Od 1. ledna 2019 se biskupským vikářem pro školství stává P. ThLic. Prokop Brož, Th.D. a biskupským vikářem pro diakonii Mons. Mgr. Pavel Rousek. Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup, bude vykonávat funkci biskupského vikáře pro duchovní povolání.

Biskup Jan Vokál poděkoval za dlouholetou obětavou službu královéhradecké diecézi oběma dosavadním generálním vikářům – Mons. Josefu Kajnekovi a Mons. Mgr. Josefu Sochovi, který v letošním roce dovršil kanonický věk 75 let. Rovněž vyjádřil svůj vděk Mons. Josefu Suchárovi a P. ICLic. Mgr. Karlu Moravcovi, kteří řadu let zastávali pozice biskupských vikářů pro diakonii a školství a P. Mgr. Ing. Zdeňku Novákovi, dosavadnímu řediteli (moderátorovi) diecézní kurie.

Mgr. Jan Paseka, narozen v roce 1980. V roce 2000 začal svou formaci  v Teologickém konviktu, následně v kněžském semináři v Praze a na Katolické teologické fakultě. V roce 2006 přijal jáhenské svěcení a také svátost kněžství. Jako kaplan působil v Poděbradech (2006 – 2007). V letech 2007 – 2016 byl administrátorem v Chrasti u Chrudimě, od roku 2009 do 2016 administrátorem excurrendo ve Vrbatově Kostelci. V letech 2010 až 2018 doprovázel animátorské kurzy mládeže diecézního centra. Od roku 2011 do 2016 působil jako spirituál Gymnázia Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči. 1. srpna 2016 byl ustanoven rektorem kostela Panny Marie v Hradci Králové a od října 2016 zastává funkci biskupského vikáře pro pastoraci. Je členem kněžské rady a členem sboru poradců královéhradecké diecéze.

ThLic. Prokop Brož, Th.D., narozen v roce 1972. V roce 1990 začal přípravu na kněžské povolání v Teologickém konviktu, poté pokračoval studiem filozofie a teologie na Papežské Lateránské univerzitě v Římě. V roce 1996 byl vysvěcen na jáhna a jako jáhen působil nejprve v Diecézním centru života mládeže Vesmír a poté ve farnosti Polná. V roce 1997 přijal kněžské svěcení a působil nejprve v Nové Pace, poté v Kutné Hoře. V letech 2001–2003 studoval na Papežské univerzitě Gregoriáně licenciátní studium dogmatické teologie. Doktorským studiem pokračoval na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy, které ukončil obhájením disertační práce s názvem Kristus, Duch a jednota církve v dějinách. Ekleziologie Johanna Adama Möhlera. Od roku 2003 do roku 2018 působil na Katolické teologické fakultě jako odborný asistent na katedře systematické teologie, v letech 2010–2018 vedl fakultu jako její děkan. V letech 2007–2018 byl sídelním kanovníkem Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Od 1. září 2018 působí ve své domovské, královéhradecké diecézi jako děkan-farář v Novém Hradci Králové a jako ředitel Diecézního teologického institutu při Biskupství královéhradeckém.

Mons. Mgr. Pavel Rousek, narozen v roce 1953. V letech 1975-1982 absolvoval teologická studia, na kněze byl vysvěcen v roce 1982. Do roku 1992 působil v několika farnostech, na začátku devadesátých let zakládal Diecézní katechetické centrum a Diecézní centrum pro mládež a Diecézní centrum života mládeže Vesmír. V letech 1992-2006 byl pověřený pastorací mládeže a členem Sekce pro mládež ČBK.Absolvoval formaci v kněžské škole hnutí Fokolare v Loppianu v Italii (2006-2007). Od roku 2007 působil jako farář ve Vysokém Veselí, roku 2011 je pověřen duchovní službou v Domácím hospici Duha v Hořicích v Podkrkonoší a v roce 2014 byl ustanoven jičínským okrskovým vikářem. V letošním roce byl jmenován nemocničním kaplanem ve Fakultní nemocnici v Hradci králové a koordinátorem nemocniční duchovní služby ve zdravotnických zařízeních na území diecéze.

________________________________________________________________________________
Veřejná sbírka
dne 5.září 2018 byla za přítomnosti pracovníka OÚ Slatina nad Úpou otevřena pokladnička na veřejnou sbírku a ta obsahovala obnos 10.997,- Kč a 20,- Euro. Děkujeme všem dárcům.
________________________________________________________________________________