Intence

Intence září 2022
04. září 2022    11:00hod       Za Janu Dudkovou rodinu Hořeňovských a Dudkovu  11. září 2022    11:00hod       Za Martu a Josefa Barešovy a za rodinu  Teunerovu 18. září 2022    11:00hod       Za zdraví a Boží požehnání pro švagra                        25. září 2022    11:00hod      Za Růženu a Josefa Kaněrovy a celou rodinu              28. září 2022    11:00hod      Za Václava a Marii Hofmanovy a dceru Marii Kaněrovou

Mše se konají každou neděli od 11:00 hodin                                                                  V květnu se konají mše od 18.00 hodin s májovou bobožností                                Pouť 31.května /nebo v neděli po tomto datu/                                                      Posvícení v neděli po 14. září