____________________________________________________
20. Jubilejní benefiční koncert
 
       Předpověď počasí na neděli 28. srpna nás plnila obavami. Měli jsme totiž na 14 hodin pracně připravený jubilejní, dvacátý benefiční koncert ve prospěch našeho kostela Navštívení Panny Marie.
       Naše prosby byly ale vyslyšeny a za příjemného počasí se sešlo více než sto návštěvníků, aby přivítali umělecký soubor Virtuosi di Praga pod vedením pana Oldřicha Vlčka. V jejich podání jsme vyslechli v první části výběr ze Sonáty Fis-moll George Philippa Telemanna a ve druhé části Vivaldiho Čtvero ročních období. Sólový part na housle fantastickým výkonem přednesla paní Ludmila Pavlová.
       Koncert zahájila paní starostka Pokorná a několika duchovně zabarvenými slovy náš nový pan kaplan P. Ing. Josef Haman.
       Slunečnicemi krásně vyzdobeným kostelem se nesly velebné i dramatické tóny barokní hudby, zprostředkované nám vynikajícími výkony našich vzácných hostů. Bouřlivý, dlouhotrvající  srdečný potlesk jim byl odměnou jistě zaslouženou.
        Za všechny tři přídavky k hlavnímu programu jsme byli opravdu hluboce vděčni, protože byly skvělým vyvrcholením hudebního zážitku.
        Květinami a drobným dárkem jsme poděkovali manželům Bohunce a Standovi Vojtíškovým, kteří už dvacet let pro naše benefiční koncerty zajišťují špičkové účinkující, především z okruhu členů Národního divadla a tím vyjadřují již mnohaletý vřelý vztah k Boušínu.
        Na závěr byli všichni účastníci koncertu pozvání na farní zahradu k již tradičnímu pohoštění, které pro ně bylo pod stany připraveno. Počasí  nás pak přeci jen trochu zradilo, ale i přes drobný déšť jsme prožili hezký navečer, s příjemným popovídáním s přáteli a s našimi milými pražskými hosty.
        A teď už zbývá jen vzpomínat a prosit Pannu Marii o další přízeň, o zdravý budoucí čas, o život v bezpečí a bude-li nám souzeno, spolu s věrnými návštěvníky a s přáteli se těšit na další koncert v příštím roce!
____________________________________________________
 Tříkrálový koncert

České i zahraniční koledy zazněly v sobotu 12. ledna 2019 ve 14 hodin při tradičním Tříkrálovém koncertu v kostele Navštívení Panny Marie na Boušíně. Mladí hudebníci a zpěváci z Červeného Kostelce – sourozenci Marie, Ludmila, Václava a Štěpán Štěpánovi,  Jiří a Vojtěch Kábrtovi, Josef Matyska a Filip Rufer – brilantními výkony uvedli vánoční mši G-dur od Miloslava Gajdoše a část Agnus Dei z Boušínské vánoční mše G-dur od Miroslava Kozlovského.

Dlouhotrvajícím potleskem odměnili posluchači naše hosty ,v přátelské sváteční atmosféře sobotního podvečera se rozloučili s vánoční dobou a vykročili do nového roku 2019. Kéž je pro všechny šťastný a klidný!

Celý koncert byl věnován 70. výročí zásahu StB zde na Boušíně proti předním činovníkům tělovýchovné a vzdělávací organizace Orel na počátku neblahých padesátých let a k uctění památky všech politických vězňů nespravedlivě zatčených, odsouzených za velezradu a uvězněných na dobu mnoha let.

 ____________________________________________________

17. benefiční koncert na Boušíně.

Pod barokní klenbou kostela Navštívení Panny Marie na Boušíně, vyzdobeném záplavou slunečnic, zazněly v sobotu 25. srpna 2018 ve 14 hodin tóny slavných českých serenád v podání smyčcového souboru Martinů Strings Prague, složeného ze členů orchestru Národního divadla.

Více než 130 posluchačů vyslechlo Serenádu E dur Antonína Dvořáka a Serenádu Es dur Josefa Suka. Vynikající výkon účinkujících, doplněný mluveným slovem paní dr. Vojtíškové o okolnostech vzniku obou serenád, odměnili přítomní nadšenými ovacemi

 

Již tradiční občerstvení na zahradě u chalupy čp. 195 připravené rodinou paní Lenky Jirkové, manželky zesnulého Oldy Zeleného,  proběhlo za krásného počasí při milém přátelském popovídání návštěvníků koncertu.

A tak jsme již po sedmnácté ukončili prázdniny a přivítali podzimní čas opravdu nevšedním hudebním i společenským zážitkem. Přípravný výbor nelituje námahy spojené s organizací  sobotního odpoledne a je samozřejmé, že se už teď zamýšlí nad dalším koncertem v r. 2019.

____________________________________________________

Tříkrálový koncert

V sobotu 6. ledna 2018  jsme se za příjemného slunečního počasí, připomínajícího spíše Velikonoce než svátek sv. Tří Králů, rozloučili v našem boušínském kostele s vánoční dobou tradičním  Tříkrálovým koncertem, tentokrát v provedení  Scholy při kostele sv. Jana Křtitele ve Rtyni a komorního orchestru Gaudium Musika pod vedením pana Pavla Staňka. Ještě vánočně vyzdobený kostelík  nesl pod svou klenbou hudbu starých mistrů – Adama Michny, Vivaldiho, Händla a dalších. Sopránové sólo staré operní árie přednesla sl. Václava Štěpánová a houslové sólo Pavel Staněk. Pozoruhodné bylo, že houslové sólo přednesl pan Staněk na housle renovované v dílně věznice v Odolově a  předvedl posluchačům práci vězňů, kteří  se  v této dílně pod vedením pana Staňka a jeho kmaráda zabývají opravami i stavbou různých hudebních nástrojů. S obdivem a téměř s dojetím jsme vyslechli povídání o tak zajímavé a záslužné činnosti vězňů odolovské věznice. Neuvěřitelně milá, přátelská atmosféra vytvořená  účinkujícími i vděčnými posluchači prostoupila celé sváteční odpoledne. Domů jsme si odnesli hřejivé pocity a naději, že se příští rok, dá-li Bůh, o Třech Králích zase sejdeme. A studené tváře a prostydlé prsty se rychle zahřály při teplém čaji a koláčích při posezení na faře.

____________________________________________________

16. benefiční koncert

Stalo se již tradicí, že se o poslední srpnové sobotě benefičním koncertem na Boušíně loučíme s prázdninami a vítáme nadcházející podzim. Letos už po šestnácté vděční posluchači zcela zaplnili kostel Navštívení Panny Marie, aby vyslechli hudební vystoupení členů Dechového kvinteta Národního divadla. Klasická i novější hudba v podání skutečných mistrů na dechové nástroje zněla pod klenbou starodávné barokní stavby našeho kostela skutečně vznešeně. Sváteční atmosféra byla umocněna výzdobou oltářů – překrásnými kyticemi slunečnic, které s prozářením prostoru soutěžily s odpoledním sluncem, zářícím v ještě letní síle. Mistrovské hudební výkony účinkujících, našich milých hostů ve složení – Jaroslav Pelikán-flétna, Vratislav Vlna-hoboj, Miloš Bydžovský- klarinet, Jan Puschman-fagot a Jan Musil-lesní roh, byly odměněny dlouhotrvajícím potleskem, doslova ovacemi a v mnohých očích bylo možné zahlédnout i slzy dojetí. A po hlubokém prožitku z hudby přišlo vhod i přátelské posezení s občerstvením na zahradě chalupy pana Zeleného, které završilo opravdu požehnané odpoledne. Už dnes se těšíme a doufáme, že se příští rok zase v tak milé pohodě sejdeme při dalším, už sedmnáctém koncertu. Jménem boušínské farnosti upřímně děkujeme všem, kdo tak nádherné chvíle pro návštěvníky Boušína připravili.

 

____________________________________________________ 

                                       Konsekrace nového oltáře

V neděli 25. června 2017  jsme byli svědky neobyčejně významné události pro celou naši farnost. V našem boušínském kostele Navštívení Panny Marie posvětil královéhradecký pomocný biskup Otec Josef Kajnek nový oltářní obětní stůl.  S dojetím jsme sledovali vzácný obřad, který  člověk zažije snad jen jednou v životě. V promluvě nám Otec biskup vysvětlil úžasný význam obětního stolu pro život křesťana.  Ke slavnostní náladě přispěl červenokostelecký chrámový sbor a opravdu nadšený lidový zpěv velikého množství přítomných věřících. Přátelské podvečerní posezení na faře po skončení slavnosti završilo nádhernou, Bohem požehnanou neděli.

____________________________________________________ 

                                              Tříkrálový koncert

” V sobotu 9. ledna 2016 odpoledne se kostelem Navštívení Panny Marie na Boušíně nesly stále živé, nestárnoucí  tóny České vánoční mše Hej, mistře, Jana Jakuba Ryby, v podání Svatojakubského chrámového sboru a orchestru z Červeného Kostelce. Nebývalé množství posluchačů odměnilo účinkující zpěváky i hudebníky srdečným, dlouhotrvajícím potleskem. Přes studené ruce a zábnoucí nohy jsme se v radostné, poklidné pohodě důstojně a s vděčností rozloučili s právě končící vánoční dobou. ”   

 

 

 

____________________________________________________

  14. Benefiční koncert

Benefiční koncerty na Boušíně.

            Benefiční koncerty pořádané v kostele Navštívení Panny Marie na Boušíně v posledních srpnových dnech již tradičně ukončují boušínskou letní sezónu a stávají se neodmyslitelnou součástí nastupujícího podzimu.

            V letošním roce jsme byli účastníky již čtrnáctého koncertu,  výtěžek byl jako vždy věnován ve prospěch našeho kostela.

            Za těch 14 let účinkovala na Boušíně celá řada významných umělců, aby svým vystoupením potěšili naše srdce a dopřáli prožít neobyčejné hudební i literární zážitky.

            Když jsme v roce 2002 připravovali první benefiční koncert, byli jsme plni obav, jak to všechno dopadne. Ale úspěšné vystoupení Skifflové skupiny Jiřího Traxlera a zamyšlení pana Luďka Munzara nad láskou k našemu kraji a nad životem lidí, kteří v něm žijí, nám dalo naději, že se podařilo založit tradici boušínských hudebních podletí.

            Následující rok 2003 byl ve znamení klasických světových operních árií, které v provedení sólisty opery ND pana Luďka Veleho za klavírního doprovodu prof. Přemysla Charváta byly zážitkem skutečně nevšedním. Program tehdy ještě doplnila svým zpěvem sopranistka Eva Charvátová.

            A když v roce 2004 zazněly Dialogy s harfou , byli jsme unešeni violou člena orchestru ND pana Petra Přibyla a mistrovským výkonem paní  Ivany Pokorné na její milované harfě v neobvyklém spojení  dvou hudebních nástrojů .

            Rok 2005 patřil dílu Antonína Dvořáka a  sice jeho Biblickým písním v podání sólisty opery ND pana Luďka Veleho, který k nám rád přijel podruhé a svým nádherným basem dokázal, že právě toto Dvořákovo dílo je jeho interpretačním vrcholem. Za klavírního doprovodu talentovaného Davida Švece,korepetitora ND, dojal přítomné posluchače doslova až k slzám.

             No, a rok 2006 přinesl návštěvu a nesmírně milé vystoupení pana Štefana Margity, jehož pěvecké umění zazářilo v provedení tenorových operních árií. V duetech s paní Lívií Ághovou, hostující členkou Státní opery Praha, za klavírního doprovodu paní Iriny Romenské byli prostě úžasní, udivující nejen svým uměním, ale i skromností a laskavým přístupem k posluchačům.

            V roce 2007 jsme prožili odpoledne s barokní hudbou, kdy nositelka ceny Thalie, solistka opery ND paní Dana Burešová uvedla spolu se sólotrumpetistou orchestru Českého rozhlasu, panerm Markem Zvolánkem skladby barokních mistrů 17. a 18. století s neuvěřitelným mistrovstvím za doprovodu hry paní Evy Bublové na varhanní pozitiv.

            V následujícím roce 2008 jsme byli svědky literárnědramatické kompozice věnované Boženě Němcové, nazvané Byla krásná,až to k víře není… Členka činohry ND paní Taťjana Medvecká svým uměleckým přednesem ztvárnila líbezný scénář paní dr. Bohunky Vojtíškové o životě této naší velké spisovatelky. Harfový doprovod paní Ivany Pokorné doplnil mluvené slovo svou jímavou krásou.

            Bedřichu Smetanovi jsme vzdali hold v roce 2009 výběrem operních árií z jeho děl v naprosto jedinečném podání sólistů opery ND paní Dany Burešové, Lenky Šmídové, panů Jana Markvarta a Ivana Kusnjera za klavírního doprovodu paní Iriny Romenské.

            A pak už jsme slyšeli nové varhany, za které v roce 2010 zasedl pan Vladimír Jelínek a spolu s trumpetistou panem Markem Zvolánkem nás svým neuvěřitelným výkonem doslova uzavřeli do zajetí české i světové hudby.

            Dílu Antonína Dvořáka jsme se poklonili koncertem v roce 2011, kdy sólisté opery ND paní Helena Kaupová, Michaela Kapustová, Lucie Prokopová a pánové Vladimír Doležal a František Zahradníček provedli za klavírního doprovodu Lucie Pirochové, korepetitorky ND,  výběr z Dvořákových oper.Tuto hudební perlu neobyčejně úspěšně doplnil  náchodský dětský sbor Rarášek pod vedením pana Mgr. Zbyňka Mokrejše.

            Koncert ARPA DUA v následujícím roce 2012 byl zcela v rukách dvou vynikajících harfistek – paní Ivany Pokorné a Barbory Váchalové, členek orchestru opery ND. Obě svou hrou naplnily slova Boženy Němcové, které paní Ivana napsala do naší kroniky : Hudba je mluva, každému srdci srozumitelná.

            A při dvanáctém koncertu v roce 2013 zazněly Slovanské tance Antonína Dvořáka a Uherské tance Johannesa Brahmse v původní úpravě pro čtyřruční klavír v brilantním provedení sester Kateřiny a Lucie Pirochových na koncertním klavíru, který nám pravidelně zapůjčuje firma Petrof z Hradce Králové.

            V pořadí již třináctý koncert v roce 2014 byl opět ve znamení světových melodií, kdy členové orchestru ND paní Eva  Bublová na varhany a violoncellista pan Bledar Zajmi nás svými mistrovskými výkony provedli hudbou od baroka po klasicismus.

             A konečně při letošním koncertu zněly naším zaplněným, slunečnicemi vyzdobeným, kostelem smyčce kvarteta členů České filharmonie ve složení  Viktor Mazáček 1.housle, Markéta Vokáčová 2.housle, Lukáš Valášek vilola a Ivan Vokáč violoncello. Provedení skladeb Josefa Suka, W.A.Mozarta a Ant. Dvořáka bylo pro nadšené posluchače opravdu hlubokým zážitkem.

            V  průběhu těch čtrnácti let se nám opravdu dařilo, a to nejen na poli hudebním. Přispěli jsme k větší  popularitě Boušína a pomohli uchovávat tuto vzácnou starobylou památku pro příští generace. Vážíme si toho, že všichni účinkující věnovali s pokorou a  nezištně své talenty a umění prostému venkovskému kostelu a opravdu vděčným, věrným posluchačům. Nezpochybnitelně se tak naplnilo to známé Smetanovské  „V hudbě život Čechů.“    Děkujeme!

žehnání oltáře po opravě a renovaci

HISTORIE:
Boušínský kostelík opředený pověstí o zázračném uzdravení má svou bohatou historii:
Založen byl ve 2. pol. 12. stol. A o sto roků později se uvádí jako farní. V době Arnošta z Pardubic (1350) říkají konfirmační knihy, že „Boušín je kvetoucí farnost s dřevěným kostelíkem a plebánem, který zde sídlil.“ V husitských válkách však byl Boušín vypálen, kostel zničen, farnost zanikla (1424).
Podle zprávy prvního kronikáře Náchodska P. Myslimíra Ludvíka postavil na Boušíně nový dřevěný kostel r. 1464 Jan Litobořský z Chlumu a na Turyni – právě na poděkování za nalezení a uzdravení své dcery, jak to známe z vyprávění Boženy Němcové. Jakoby sám Pán Bůh se tímto podivuhodným způsobem postaral o vzkříšení Boušína k novému životu. Kostel se však bohužel dočkal dalšího zpustošení a zničení ve třicetileté válce.
Jakmile skončily vleklé boje třicetileté války, (v letech 1682-92), staví se na Boušíně, na konci krásného údolí nad ohybem řeky Úpy kostel v pořadí už třetí, tentokrát kamenný, ve stylu venkovského baroka, zasvěcený (jako ty předešlé) Navštívení Panny Marie.
 
Hlavní oltář s oltářním obrazem Navštívení Panny Marie je z 1.pol.19.stol.
Autor obrazu Gustav Waczek (obraz patří k jeho mistrovským dílům).
 
STRUČNÝ POPIS PRACÍ:
*poslední restaurátorský zásah provedla firma Břetislava Kafky r.1945
*první novodobý restaurátorský průzkum a návrh oprav
   byl proveden v lednu 2004    (chyběly však finanční prostředky)
*začátek prací:  říjen 2013
*konec prací: říjen 2014
*celková cena díla:
– restaurování oltářní architektury a doplnění 2 váz a křížku na vrcholu
   oltáře,   které byly v minulosti odstraněny……………………..   205 200,-Kč
-restaurování oltářního obrazu……………………………………………   31 740,-Kč
                                                                             CELKEM: 236 940,-Kč
 
 
PODĚKOVÁNÍ:
*Celé boušínské farnosti  a všem přátelům Boušína za podporu duchovní (modlitby) i finanční (dary, sbírky)
*Velký dík nás všech patří manželům  Mertlíkovým:  pan Jaromír Mertlík a paní Věra Mertlíková roz. Sedláčková,
   rodačka ze Slatiny nad Úpou věnovali  sponzorský dar 250 000,-Kč.   
-což byl první  impulz k započetí tohoto velkého a krásného díla                      
 
Dále chci poděkovat:           
– akademickému  malíři      panu Josefu Kuldovi  (rodákovi z Č.Kostelce),
   který všechny práce zaštítil a odborně vedl.
– panu Jindřichovi a Patrikovi Rosovým z Olešnice,
   kteří  restaurátorské práce prováděli.
– panu akademickému malíři Zdeňkovi Novotnému z Prahy,
   který restauroval oltářní obraz
– pp.prelátovi, Mons.Josefu Sochovi, generálnímu vikáři HK-diecéze,
  za jeho dnešní účast na této slavnostní bohoslužbě,  za požehnání oltáře
  a za schválení dalších úprav presbytáře našeho kostela – které provedla  
  Liturgická komise naší diecéze pod jeho vedením.
 
-Poděkování patří i odborným pracovníkům NPÚ za odborné konzultace,  aby se dílo  podařilo.
-„strážcům“  Boušína – manželům Koliskovým a rodině Dostálových,  manželům Kordinovým a všem členům ERF za jejich pomoc a práce spojené s opravami.
PLÁNY DO BUDOUCNA – dá-li Pán Bůh:           
*Zajištění presbytáře proti vzlínání vlhkosti  (podřezání)           
*Položení nové podlahy v presbytáři
*Nová pokoncilní liturgická úprava (oltář, ambon, sedes) – dle plánů schválených liturg.komisí    
*Navrácení svatostánku na „hlavní oltář“ – do středu kostela
 
Pro tyto investice byla zřízena od 1.7.2014 VEŘEJNÁ SBÍRKA – z níž všechny prostředky půjdou na tento účel. Informace o sbírce jsou vyvěšeny v kostele a na farním webu Č.K. i Boušín. Pokladnička je vzadu v kostele.
Protokolárně byla otevřena (za účasti úředníkú obce Slatina nad Úpou) dne 13.10.2014.   
Prostředky dosud takto nasbírané: 16 930,-
 
Ještě jednou velké BOHU DÍKY!
A díky i Vám všem za pomoc a podporu.
Ať dobrý Bůh, skrze Pannu Marii tomuto místu žehná a ať žehná i všem, kteří na Boušín s vírou přicházejí a rovněž všem, kdo se obětavě o zachování tohoto krásného místa dalším generacím.                                          

____________________________________________________

Piccolominská kaplička ve Slatině nad Úpou

V roce 1692 byla dokončena stavba  boušínského kostela nákladem náchodského knížete Vavřince Piccolomini. Nový kostel byl zasvěcen ke cti Navštívení Panny Marie a právě toto zasvěcení dalo základ proslulým boušínským poutním slavnostem, konaným vždy v první červencovou neděli . Dva roky nato se vydal na pouť na Boušín i sám kníže. Jeho cesta však skončila neslavně, jak to dokládá zápis ve slatinské obecní kronice:
            „Dne 2. července 1694 jel kníže Vavřinec Piccolomini na poutní slavnost do Boušína. Most přes Úpu se prolomil a kníže s kočárem i koňmi propadl se mezi trámy a mostnice, kdež vězeti musel, až se lidé seběhli  a všem pomohli.  Nikomu ublíženo nebylo. Na památku byla postavena  kaplička s vylíčením této události. „
            A tak si v letošním roce připomínáme, že od vzniku této drobné barokní stavby uplynulo již 320 let.
            To, jak byla tato událost tehdy vylíčena se dnes už přesně  nedozvíme,  ale jisté je, že v pozdějších letech býval v kapličce umístěn obraz s výjevem rozbouřené řeky, prolomeného mostu a v trámoví uvězněného knížecího kočáru s knížetem a jeho doprovodem. V horním rohu nad tou zkázou byl obrázek Panny Marie s Ježíškem v náručí jako zachránkyně. V náchodském museu se dochoval votivní svícen s rytinou zobrazující tuto nešťastnou událost. Je to pravděpodobně nejstarší vyobrazení vůbec.
            Podle dostupných materiálů z vlastivědného spolku v Červeném Kostelci se již v roce 1945 spolek zajímal o kapličku u slatinského mostu a byla doporučena její oprava, což ale bylo v r. 1946 po dalším jednání odloženo na dobu pozdější. Po té,  v lednu roku 1950,  bylo ve spolku usneseno opatřit do kapličky místo dřívějšího plechového obrazu obraz nový s vylíčením události a opatřený legendou .  Zhotovením obrazu byl pověřen červenokostelecký malíř pan Kratochvíl a legendu měl sestavit tehdejší předseda spolku řídící učitel pan Bohumil Kulíř. Ten však krátce nato zemřel.  V témže roce bylo rozhodnuto učinit dotaz na tehdejší KNV , zda je možno kapličku opravit a pořídit podle původního  nový obraz, který by zhotovil pan Kratochvíl. Bohužel k tomu už nedošlo a  schůze spolku se v listopadu 1950 tímto tématem již nezabývá.
            K další opravě  kapličky a jejímu osazení novým obrazem došlo v roce 1958. Autorem na plechu provedené olejomalbě    znázorňující hrůznou událost, byl červenokostelecký malíř pan Rudolf Křeček. Tento obraz byl ale z kapličky po nějakém čase ukraden.
 V roce 2003 byla rozhodnutím tehdejšího zastupitelstva obce Slatina nad Úpou  místními firmami kaplička opravena nákladem mikroregionu „ Dobrovolný svazek obcí 1866 „  za spoluúčasti obcí Slatina nad Úpou a Červená Hora . Vybavena byla  novým obrazem z dílny náchodského malíře pana Stanislava Kuldy. Ovšem i toto dílo bylo necitelnou rukou poškozeno -poškrábáno a postříkáno barvami a tedy zničeno.
Současné zastupitelstvo obce se proto na sklonku roku 2012 usneslo celou kapličku znovu opravit,  pořídit do ní nový obraz a lépe jej zabezpečit před poničením. Úkolu namalovat nový obraz se ujala červenokostelecká malířka paní Marie Jirmanová, která vytvořila  deskový obraz  znázorňující Pannu Marii s Ježíškem v náruči, jako ochránkyni  našeho kraje a všech, kdo budou s úctou  kolem kapličky procházet.
            A konečně v neděli 22. června 2014 odpoledne byla za krásného letního počasí  kaplička s novým obrazem P. Petrem Kubantem slavnostně  vysvěcena. Důstojné slavnosti se kromě představitelů obce  zúčastnilo několik desítek lidí z místa i okolí.
            Od oné nešťastné události uplynula již tři staletí – je dávnou minulostí a  pomalu upadá v zapomnění, ale Panna Maria jako naše útočiště, síla a naděje zůstává a zůstane navždy.
Kéž  tedy chrání naší obec, žehná tomuto nádhernému kraji a jednou ať zachrání i celý svět.  
            Závěrem ještě prosba: Prosíme, chraňte tuto památku, aby se i ti, kteří půjdou kolem kapličky po vás, mohli  potěšit  krásou obrazu a v tichu načerpat sílu do dalších dnů.

____________________________________________________

Tříkrálový koncert 2014

 V sobotu 11. ledna 2014 byl v kostele Navštívení Panny Marie na Boušíně uveden již tradiční Tříkrálový koncert, v podání komorního smíšeného sboru Krkonošské Collegium Musicum pod uměleckým vedením Víta Mišoně a gambového souboru F:A:G:V:S: consort ZUŠ Jaroměř pod uměleckým vedoucím Ladislava Horkého. Koncert vyslechlo téměř 50 posluchačů. V koncertu zazněly skladby od Adama Michny, Salomone Rossiho a dalších. 

 

 

____________________________________________________

12. benefiční koncert SLOVANSKÉ TANCE

 Překrásné odpoledne prožili v sobotu 31. srpna 2013 návštěvníci kostela Navštívení Panny Marie na Boušíně, kdy vyslechli benefiční koncert s názvem Slovanské tance – koncert dvou pianistek – paní Kateřiny Pirochové a paní Lucie Pirochové. V programu byl uveden výběr v originální verzi pro klavír na čtyři ruce. Jejich výkon odměnili posluchači bouřlivým potleskem. Když se kostelem, vyzdobeným krásnými  slunečnicemi, nesly tóny Antonína Dvořáka  a Johannesa Brahmse, byl to obrovský zážitek. Po koncertě posluchači odcházeli jistě duchovně obohaceni.

                Tradiční pohoštění a přátelské posezení na zahradě Oldřicha Zeleného se vydařilo a dá-li Bůh sejdeme se zase za rok při dalším benefičním koncertě.

 

 

 

____________________________________________________

NOC KOSTELŮ 2013

„Začalo to v roce 2004 ve Vídni, kdy jeden kostelník na předměstí Vídně zavíral kostel, ale nezvřel ho, ještě tam vykonával malé práce. Zjistil, že do kostela přicházejí návštěvníci, kteří chtějí kostel vidět, prohlédnout si ho. Zapálil tedy svíčky, pustil meditativní hudbu. Chtěl vyzkoušet, jestli návštěvníci přijdou nebo ne. Dostal nápad udělat z toho tradici, otevřít kostel a třeba pozvat i jiná společenství okolo jiných kostelů. Rok na to se kostelů přihlásilo dvě stě a byl o to velký zájem. Je to akce, která se šíří spontánním způsobem“.

HISTORIE MYŠLENKY 
2004 
Kostelník v jednom z vídeňských kostelů nechal večer otevřený kostel, rozžal svíce, 
nechal znít meditativní hudbu, na požádání nabídl komentovanou prohlídku, atd. 
Zaznamenal velký zájem návštěvníků… 
2005 
Lange Nacht der Kirchen ve Vídni (200 kostelů) 
2006 
Lange Nacht der Kirchen – Vídeň a Linz 
2007 
Lange Nacht der Kirchen – Vídeň, Linz, Graz, Klagenfurt, Salzburg 
 
 
2008
Lange Nacht der Kirchen v celém Rakousku 
2009 
Lange Nacht der Kirchen v celém Rakousku 
Noc kostelů na několika místech v České republice 
2010 
Lange Nacht der Kirchen v celém Rakousku 
 Noc kostelů v celé České republice 
2011 
Lange Nacht der Kirchen v celém Rakousku 
Noc kostelů v celé České republice 
Noc kostolov na několika místech na Slovensku (Trnavská arcidiecéza)
2012 
Lange Nacht der Kirchen v celém Rakousku 
Noc kostelů v celé České republice 
Noc kostolov v celé Slovenské republice 
Kirikute öö na několika místech v Estonsku (Tallin, Tartu)

24. května 2013 proběhla v naší boušínské farnosti již druhá Noc kostelů. Program v kostele Navštívení Panny Marie na Boušíně začal těsně před 18 hodinou zvoněním zvonu poté nás přivítal promluvou P. Petr Kubant. Po krátké přestávce následovala přednáška PhDr. Václava Sádla o významu Cyrila a Metoděje. Dalším bodem programu byl koncert scholy a hudebníků z Malých Svatoňovic pod vedením Pavla Staňka – velmi zdařilý, a v závěru P. Petr Kubant pohovořil o liturgickém roku a významných svátcích. Po celou dobu akce byla také otevřena historická sýpka u fary a tam si zájemci mohli napsat svoje jméno nebo cokoliv jiného v písmu Hlaholice (podle vytištěného vzoru jednotlivých písmen abecedy). V kostele byly také instalovány panely s fotografiemi ze života boušínské farnosti od Ing. Jaroslava Kordiny. Kolem 22. hodiny byl program zakončen ztišením a modlitbou za národ. Vše proběhlo hladce. 

____________________________________________________

PALLADIUM ZEMĚ ČESKÉ

Tento reliéf, inspirovaný starobylým milostným Palladiem země české uctivaným v Bazilice minor Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi, vznikl u přiležitosti Roku víry, který vyhlásil papež Benedikt XVI, u příležitosti padesátého výročí zahájení II. vatikánského koncilu. Palladium putuje po rodinách boušínské a červenokostelecké farnosti, které u něho vyprošují dar víry pro naší farnost a naše rodiny.

 

 

____________________________________________________

Tříkrálový koncert

V sobotu 12. ledna 2013 byl v kostele Navštívení Panny Marie na Boušíně uveden již tradiční Tříkrálový koncert, tentokrát v podání smíšeného pěveckého sboru Kácov z Nového Města nad Metují pod uměleckým vedením PhDr. Jiřího Skopala. Klasickou hudbu i vánoční koledy vyslechlo téměř 70 posluchačů s radostí a odměnilo vynikající výkon vystupujících vděčným potleskem. Odlesk vánoční atmosféry si posluchači, i přes dost velkou zimu, jistě odnášeli do svých domovů.  

 

 

 

____________________________________________________

Podzimní koncert

V neděli 18. listopadu 2012 v 17 hodin se sešlo požehnaně posluchačů v kostele Navštívení Panny Marie na Boušíně, aby vyslechli již tradiční podzimní varhanní a violocellový koncert . Za varhany usedla paní učitelka Lída Hanušová, na violocello hrála paní učitelka Jana  Šimková. V jejich podání se tichým, zšeřelým kostelíkem nesly nejen tóny skladeb barokních mistrů – Vivaldiho, Krebse, Segera, Bacha a dalších, ale i díla novějších autorů. Opět jsme ocenili vynikající akustiku boušínského kostela a nádherný zvuk našich nových varhan.  Byl to milý, příjemný podvečer. Díky, paní učitelky !  Budeme se na vás těšit zase někdy příště!

 

 

 

 

 

____________________________________________________

11. benefiční koncert ARPADUA

Opravdu sváteční odpoledne prožili v sobotu 1. září 2012 návštěvníci kostela Navštívení Panny Marie na Boušíně, kdy vyslechli benefiční koncert s názvem ARPADUA – koncert dvou harfenistek – paní Ivany Pokorné a paní Barbory Váchalové, členek orchestru opery Národního divadla. V programu umělkyně uvedly jednak klasickou vážnou hudbu na velkých harfách, ale také lidovou hudbu jižní Ameriky na menších nástrojích. Jejich výkon odměnili posluchači bouřlivým potleskem. Když se kostelem, vyzdobeným desítkami slunečnic, nesly tóny Smetanovy Vltavy, byl to prožitek jen těžko popsatelný. Po koncertě posluchači odcházeli jistě duchovně obohaceni, s vděčností a obdivem k oběma dámám za tolik nádherných dojmů.

                I následné pohoštění a přátelské posezení na zahradě se vydařilo a dá-li Bůh sejdeme se zase za rok při dalším benefičním koncertě. Výtěžek tohoto koncertu bude věnován na renovaci hlavního oltáře našeho kostela. Proto děkujeme všem, kdo svojí účastí na koncertě podpořili tolik potřebné dílo.

____________________________________________________

NOC KOSTELŮ 2012

V pátek 1. června 2012 proběhla v boušínském kostele Navštívení Panny Marie akce s názvem “Noc kostelů”. Jednalo se o celostátní akci, do které se podle možností jednotlivé farnosti zapojují  – kostel je ve večerních hodinách otevřen a probíhá v něm připravený program k jehož návštěvě jsou zváni všichni, kdo mají zájem se něco zajímavého dozvědět. Na Boušíně se začalo v 18 hodin bohoslužbou slova, kterou vedl červenokostelecký kaplan Filip Foltán. Následoval výklad o historii kostela, který úžasným způsobem přednesla paní Kolisková Marta a pan kaplan pohovořil o významu liturgických předmětů a nádob a také o liturgickém oblečení kněží. V další části Ondřej Kolisko promluvil o výzdobě kostela a následoval koncert varhan a flétny. Na varhany zahrál varhaník Antonín Nývlt a slečna Magdalena Tylšová (Hořičky), na flétnu paní Ivona Szelke. Mezi jednotlivými částmi byly krátké přestávky, kdy si návštěvníci mohli prohlédnout celý kostel včetně varhan. Večer byl zakončen přednáškou Ondřeje Kolisky s názvem “Misia India 2011”  o jeho cestě do Indie, kde, jako dobrovolník, pomáhal při stavbě školy. Celá akce se velmi vydařila, přednášky byly zajímavé a v průběhu večera se sešlo asi 60 lidí.

 

 

 

 

 

____________________________________________________

.

Poděkování Mysliveckému sdružení Boušín

V těchto dnech dokončili členové Mysliveckého sdružení Boušín terénní úpravy kolem kapličky pod kostelem na Boušíně , spočívající v odvodnění přilehlého břehu a vybudování nové opěrné zídky za kapličkou. Práce si vyžádala desítky brigádnických hodin, myslivcům patří náš velký dík. Dělají opravdu čest svému názvu a nás těší, že můžeme Boušín přicházejícím turistům předvést čistý a upravený. Přijďte se podívat!  Za obyvatele Boušína a jménem spokojených turistů děkuje Kateřina Dostálová.