Bohoslužby

Slavnost Ježíše Krista Krále
týd
8
8
dny
8
8
hod
8
8
min
8
8
sec
8
8
Nový vzkaz na e-mail
Jméno
e-mail
text
Opište číslo
 
__________________________________

 Bohoslužby listopad 2019 

03. listopadu 2019

Slavnost Všech Svatých

11:00 hodin

Za všechny zemřelé farníky, kněze, dobrodince a duše v očistci

10. listopadu 2019

 

11:00 hodin

Za Věru a Josefa Rosovy a jejich rodiče

17. listopadu 2019

 

11:00 hodin

Za Viléma Pokorného a celý rod

24. listopadu 2019

Slavnost Ježíše Krista Krále

11:00 hodin

Za Marii a Josefa Kábrtovy a Petra Plíštila

 


Mše se konají každou neděli od 11:00 hodin.
V květnu se konají mše od 18:00 hodin s májovou pobožností.
Pouť 31. května ( nebo v neděli po tomto datu )
Posvícení v neděli po 14. září
 
 
___________________________________________________________________________________________________

MŠE NA ROK 2019

LEDEN  
01. ledna 2019 Za mír ve světě a požehnání pro naši vlast
06. ledna 2019 Za Boží pomoc a ochranu
13. ledna 2019 Za Marii Kuchinkovou , rodiče a sourozence
20. ledna 2019 Za Anežku a Josefa Koliskovy, dceru Marii a manžela
27. ledna 2019 Za rodinu Řehákovu a Fiedlerovu
ÚNOR  
03. února 2019 Za rodinu Čepčekovu, Beliovu, Svobodovu a Faltovu
10. února 2019 Za Václava Pacáka a rodiče Karla Tylše
17. února 2019 Za Anselmu a Arnošta Kuchinkovy, rodiče, sourozence a Marii Kuchinkovou
24. února 2019 Za Vojtěcha Svobodu a Boží pomoc pro celou rodinu
BŘEZEN  
03. března 2019 Za rodinu Kozlovu a Šintákovu
10. března 2019 Za Karla a Marii Pavláskovy a syna Káju
17. března 2019 Za Eduarda Semeráka, manželku, obojí rodiče a sestru Marii
24. března 2019 Za rodinu Štěpánskou a Klímovu
31. března 2019 Za rodinu Dvořáčkovu, Martinovu a Tylšovu
DUBEN  
07. dubna 2019 Za Jidřišku a Jaroslava Faltovy, Václava Zímu a rodiče
14. dubna 2019 Za rodiče Balzarovy a Bergmannovy za Richarda a Miloslavu Badischovy a Jindru Balzara  
18. dubna 2019 Za farnost a farníky
19. dubna 2019  
20. dubna 2019  
21. dubna 2019 Za farnost a farníky
22. dubna 2019 Za Anežku a Václava Mišoňovy, rodiče a sourozence
28. dubna 2019 Za rodinu Faltovu a Houserovu
KVĚTEN  
05. května 2019 Za zemřelé členy Josefa a Růženy Kaněrových
07. května 2019 út   
12. května 2019 Za Josefa a Marii Čapkovy a syna Josefa
14. května 2019 út Za Františka Kriegla, Jaroslava Brože a Josefa Matysku
19. května 2019 Za rodinu Jiránkovu, Kloudovu a Rýdlovu
21. května 2019 út Za pracovníky mobilního hospice
26. května 2019 Za Vladimíra Špetlu a obojí rodiče
28. května 2019 út Za rodinu Švecovu, Bergerovu a Hanušovu
ČERVEN  
02. června 2019 Za farnost a farníky
09. června 2019 Za dobrodince kostela
16. června 2019 Za Bohuslava a Růženu Bernardovy, Miroslavu a Adolfa Kábrtovy
23. června 2019 Za Josefa a Helenu Burešovy a rodinu Faltovu
30. června 2019 Za Marii a Jaroslava Pavláskovy
ČERVENEC  
07. července 2019  Za živé a zemřelé osadníky z Červené Hory
14. července 2019 Za Václava a Boženu Faltovy a rodiče
21. července 2019 Za rodinu Špulákovu
28. července 2019 Poděkování za 40let společného života
SRPEN  
04. srpna 2019 Za Jana Čapka a obojí rodiče
11. srpna 2019 Za rodinu Šimčákovu, Jaroslava Malého a sourozence
18. srpna 2019 Za Boženu a Josefa Tylšovy, syna Jiřího, vnučku Lenku, rodinu Brtvovu a Vávrovu
25. srpna 2019 Za Miloslavu Kozlovskou a manžela
ZÁŘÍ  
01. září 2019 Za Janu Dudkovou, rodinu Hořeňovských a Dudkovu
08. září 2019 Za Boženu a Josefa Faltovy, Marii a Josefa Kroupovy
15. září 2019 Za rodinu Středovu
22. září 2019 Za Marii a Václava Hofmanovy a dceru Marii Kaněrovou
29. září 2019 Za vlast a národ
ŘÍJEN  
06. října 2019 Za živé a zemřelé osadníky z Červené Hory
13. října 2019 Za zemřelé z rodiny Špetlovy
20. října 2019 Za rodinu Dostálovu a Bohadlovu
27. října 2019 Za Bedřicha Kaněru a rodiče
LISTOPAD  
03. listopadu 2019 Za všechny zemřelé farníky, kněze ,dobrodince a duše v očistci
10. listopadu 2019 Za Věru a Josefa Rosovy a jejich rodiče
17. listopadu 2019 Za Viléma Pokorného a celý rod
24. listopadu 2019 Za Marii a Josefa Kábrtovy a Petra Plíštila
PROSINEC  
01. prosince 2019 Za Marii a Josefa Horákovy, Metoděju a Antonína Zaorálkovy, Helenu a Josefa Burešovy
08. prosince 2019 Za Evu Zajíčkovou
15. prosince 2019 Za rodinu Sedláčkovu a Mertlíkovu
22. prosince 2019 Za Marii Vaňkovou, manžela a rodinu Kubovu a Herzigovu
24. prosince 2019 Za farnost a farníky
25. prosince 2019 Za farnost a farníky
26. prosince 2019 Za Alexandra Tischlera a prarodiče
29. prosince 2019 Za posvěcení našich rodin
TOPlist